Konferanse: Fremtidens helse- og omsorgsbygg

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Konferanse 7. september 2017, kl 09.00 - 15.00


Sted: Buen kulturhus, Mandalstreet sign stick figure custom 15296


Planlegger kommunen din nytt sykehjem, omsorgsboliger eller helsehus?
Hvordan planlegge for fremtidens behov ? Hvordan bygge helse- og omsorgsbygg som legger til rette for smarte og innovative tjenester og effektiv drift?

En konferanse for politikere, rådmenn, ledere helse og omsorg og prosjektledere for offentlige bygg.

Arrangør av konferansen: "Fagutvalget velferdsteknologi Lindesnesregionen"
Kontaktperson er prosjektkoordinator velferdsteknologi Lindesnesregionen:
Marit Svindland, tlf 94 50 23 08

Se link for program og påmelding: KLIKK HER

Se frem til en spennende konferanse!

Forebygging av vold i nære relasjoner

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

FVNR 2Kommunene i Lindesnesregionen ønsker å forebygge vold i nære relasjoner. I den sammenheng har regionen utarbeidet en felles veileder som på en praktisk og forståelig måte gir kunnskap om vold, hva du skal gjøre, og hvem du kan kontakte hvis du er bekymret. ,

Lindesnesregionens SLT koordinator har hatt ansvaret for å koordinere arbeidet med veilederen.

Klikk på bildet eller denne lenken for å laste ned veilederen.

Klikk på denne lenken for å lese om veilederen i avisen Lindesnes.

Ved å klikke på "Les mer ..." nedenfor finner du bl.a. noen faktaopplysninger om omfanget av vold i nære relasjoner.

(Lindesnesregionen har også utarbeidet en veileder for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Den finner du ved å klikke på denne lenken).

Hvordan forebygge psykiske lidelser?

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

LindesneslosenDet er beregnet at psykiske lidelser koster Norge 185.000.000.000 kroner i året (185 mrd.). Og det er bare den økonomiske siden av saken. Til sammenlikning er beregnede kostnader ved kreftsykdom 128 mrd.

Hvordan forebygge? Det var tema for minikonferansen ved Mandal videregående skole i regi av Lindesneslosen. Professor Arne Holte fra Folkehelseinstituttet hadde scenen i 2 timer.

Lindesnesregionens handlingsplan for likestilling og likeverd

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

LiLUV planndesnesrådet vedtok 3. juni Lindesnesregionens handlingsplan for likestilling og likeverd.

Handlingsplanen er utarbeidet av Regionalt likestillingsutvalg, og utkast til plan har vært på "høring" i regionens 5 kommunestyrer. Det er en gjennomarbeidet og godt forankret handlinsplan som nå er vedtatt. Likestillingsutvalget har ansvaret for oppfølging og igangsetting av planens tiltak.

Klikk på bildet for å åpne handlingsplanen.

Bruk menyen til venstre for å finne mer informasjon bl.a. om likestillingsutvalgets arbeid, og om prosessen fram mot endelig plan.

 

Region Agder med geografisk slagside?

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Pressemelding ett Agder

I april vedtok fylkestingene i begge Agderfylkene å gå i forhandlinger om å utvikle Agder til en felles region.  Forhandlingsresultatet ventes i oktober. Bakgrunnen er regjeringens forslag om å slå sammen fylkene til ca. 10 folkevalgte regioner.

Dette er vi enige i, sier leder av Lindesnesrådet Helge Sandåker og leder av Listerrådet Arnt Abrahamsen, men de understreker samtidig at diskusjonen om lokalisering ikke bare må dreie seg om aksen Kristiansand - Arendal.

I en felles pressemelding 9. august begrunner rådslederne hvorfor hovedadministrasjonene til både fylkesmannsembetet og til den nye Region Agder må legges til Kristiansand.

Innspillet fra rådslederene vest i Agder kommenteres i media (klikk på lenkene):

- Fædrelandsvennens nettavis 9.8

- Fædrelandsvennen 10.8: Alt for langt til Arendal

- Fædrelandsvennen 11.8: Sjokkert over fylkesutspill

Last ned og les pressemeldingen her.