Forebygging av vold i nære relasjoner

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

FVNR 2Kommunene i Lindesnesregionen ønsker å forebygge vold i nære relasjoner. I den sammenheng har regionen utarbeidet en felles veileder som på en praktisk og forståelig måte gir kunnskap om vold, hva du skal gjøre, og hvem du kan kontakte hvis du er bekymret. ,

Lindesnesregionens SLT koordinator har hatt ansvaret for å koordinere arbeidet med veilederen.

Klikk på bildet eller denne lenken for å laste ned veilederen.

Klikk på denne lenken for å lese om veilederen i avisen Lindesnes.

Ved å klikke på "Les mer ..." nedenfor finner du bl.a. noen faktaopplysninger om omfanget av vold i nære relasjoner.

(Lindesnesregionen har også utarbeidet en veileder for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Den finner du ved å klikke på denne lenken).

Vold i nære relasjoner utøves ofte i hjemmet der en skulle forvente å være trygg! Vi vet også at vold utøves i alle samfunnslag og vi vet at konsekvensene kan være katastrofale for dem som blir utsatt for/ eller er vitne til vold.

Viste du at det i våre 5 kommuner i Lindesnesregionen med ca. 26.000 innbyggere er det anslagsvis:

Viste du at det i våre 5 kommuner i Lindesnesregionen er det anslagsvis:

  • over 400 barn fra 0-18 år som har vært utsatt for / eller blir utsatt for grov vold fra sine foreldre
  • mellom 600- 700 kvinner (20 -54 år) som opplever/ eller har opplevd grov vold fra sin partner
  • ca. 200 personer over 65 år som har vært utsatt for/ eller blir utsatt for vold
  • mellom 1273 - 3820 personer har (som barn eller ungdom)  vært / eller blir utsatt for seksuelle overgrep

Undersøkelser viser og at ca 28% av befolkningens funksjonshemmede har vært utsatt for overgrep. Fra 2000 - 2007 ble 74 kvinner drept i Norge av sin tidligere eller daværende samlivspartner.

En dag kan noen trenge at akkurat du ser. Enten du er en nabo, en venn, en kollega, et familiemedlem eller offentlig ansatt har vi alle et ansvar og en plikt for å varsle hvis vi mistenker at noen blir utsatt for vold. Fordi vi vet at taushet kan ta liv.

Vår nye regionale veileder vil gi deg litt kunnskap om vold, hva du skal gjøre, og hvem du kan kontakte hvis du er bekymret. Husk at å melde ifra er ikke å sladre, men å bry seg!

Nyttige snarveier:

www.bufdir.no/Barn utsatt for vold i familien

www.taushettarliv.no/statistikk

www.krisesenter.com

www.reddbarna.no/fakta om overgrep