Tilskudd fra Lindesnesfondet - søknadsfrist 31. mars

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Lindesnesfondet finansieres gjenniom ett samarbeid mellom kommunene i Lindesnesregionen og Vest-Agder fylkeskommune.

Fondet skal stimulere til næringsutvikling i Lindesnesregionen. Det er 2 årlige tildelinger med søknadsfrister 31.3 og 30.9.
Informasjon om hvordan det søkes, retningslinjer for tildeling, mv. finnes ved å velge "LINDESNESFONDET" i menyen over, eller ved å klikke her.