Risa - Implenia får jobben

Skrevet av Øyvin Moltumyr. i kategorien Nyheter

Alt tyder på at arbeidsfellesskapet Risa-Implenia får jobben med bygging av ny dam ved Langevatn i Åseral samt rehabilitering av 7,2 kilometer tunnel fra Langevatn og sørover mot Nåvassmagasinet.

I første omgang blir det inngått en intensjonsavtale. Intensjonsavtalen skal sikre fremdriften og gjøre entreprenøren i stand til å starte arbeidet tidlig i 2018. Intensjonsavtalen innebærer at entreprenøren kan utføre nødvendige forberedende arbeider som riggetablering, klargjøring av maskiner og utstyr til tunnelarbeidet.

Intensjonsavtalen tar forbehold om en positiv investeringsbeslutning i konsernstyret i Agder Energi onsdag 20.desember. Eventuell kontraktinngåelse vil bli gjort i etterkant av styrets behandling.

Arbeidet med bygging av dam og driving av tunellen, som nå kalles Åseral Nord, omfatter ikke planlagt bygging av nytt kraftverk ved Åstøl. Prosjektet er allikevel det største anleggsarbeidet av denne typen i landsdelen de kommende årene.