Skal representere Lindesnesregionen

Skrevet av Øyvin Moltumyr. i kategorien Nyheter

Guro WendelboGuro Wendelbo skal representere Lindesneregionen i en gruppe som skal utvikle   kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Dette er en tiårig satsing som skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid jf. folkehelseloven. Programmet skal særlig bidra til å integrere psykisk helse som del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende arbeid. Barn og unge skal være en prioritert målgruppe. Det skal legges vekt på kunnskapsbasert utvikling og spredning av tiltak bl.a. for å styrke barn og unges trygghet, mestring og bruk av egne ressurser. Satsingen skal søke å hindre utenforskap ved å fremme tilhørighet, deltakelse og aktivitet i lokalsamfunnet.

KS, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet står sammen om utvikling og implementering av Program for folkehelsearbeid i kommunene, på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet.

Guro er til daglig ansatt som rådgiver i Mandal kommune der hun blant annet arbeider med folkehelse.

Les mer om programmet i vedlegget.

Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027