Lindesnesregionen godkjent som bærekraftig reisemål

Skrevet av Øyvin Moltumyr. i kategorien Nyheter

"Bærekraftig reisemål er en departemental satsing som Innovasjon Norge har fått i oppdrag å gjennomføre. Bærekraft knyttes til både det sosiale, økonomiske og miljømessige aspektet ved virksomheten. Interessen for å kunne skilte med Merket for bærekraftig reisemål er stor blant norske destinasjoner. Lindesnesregionen er den 11. destinasjonen som har gjennomført prosessen med å kvalifisere seg.

Arbeidet med å bli godkjent som et bærekraftig reisemål har økt bevisstheten for en bærekraftig utvikling hos næringen og kommunene i Lindesnesregionen. Visit Lindesnes har hatt et stort fokus på videreutvikling av det gode vertskapet, skape samarbeid og nettverk i næringen, bruk av lokalmat og forskjønnelse av regionen.
- Vi har hatt et ekstra fokus på kompetansehevende tiltak, og vi vil inn i barnehage og skole med budskap og tankegang. Bærekraft er blitt en del av hvordan vi jobber og vil være en kontinuerlig prosess fremover. Merket har gitt oss et bedre samhold, stolthet og positiv markedsføring, sier Erling Løfsnes, daglig leder i Visit Lindesnes.