Mandal sterkt representert på Agderkonferansen

Skrevet av Øyvin Moltumyr. i kategorien Nyheter

Lotte Syltevik og Svein Støle i samtale med Anne Grosvold under Agderkonferansen

Mandal var svært synlig på Agderkonferansen som ble arrangert i Bølgen tirsdag 23. januar.

Lotte Fredriksen Syltevik presenterte Mandal Hotell sammen med investor Svein Støle. Byggearbeidene er i rute og bookingen er allerede i gang. Lotte fortalte forsamlingen at det var helt avgjørende for satsingen å finne en investor med lokal tilhørighet.

I tillegg var Edgars Bakeri nominert til Kompetanseprisen. Formålet med prisen er å stimulere til et mest mulig kompetanseorienterte bedrifter. Tanken er at høy kompetanse skaper et robust næringsliv.

BerryAlloc fra Lyngdal, Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi (RKG) og Henrik Snekkeri fra Arendal var de andre nominerte. Henrik Snekkeri stakk av med seieren.