inFuture fikk jobben

Skrevet av Øyvin Moltumyr. i kategorien Nyheter

Det Oslobaserte konsulentselskapet inFuture fikk oppdraget med å utarbeidelsen av Næringsforesight på Agder. Næringsforesight skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å utforme en næringspolitikk for framtida ut fra Agders forutsetninger og muligheter. Businessregion Kristiansand har tatt initiativet til dette arbeidet. Alle regionrådene på Sørlandet deltar sammen med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Sørlandets Kompetansefond og Sørlandsparken Næringsforening. Konsulentoppdraget har en verdi på ca. 1,3 millioner kroner. InFuture skal beskrive ulike fremtidsbilder for regionen og belyse mulige strategier for å lykkes med å skape en positiv utvikling.