Markerte at SLT-prosjektet er avsluttet

Skrevet av Øyvin Moltumyr. i kategorien Nyheter

gaveoverrekking

På møte i rådmanssutvalget 22. februar markerte rådmennene at SLT-prosjektet nå er avsluttet. Dette sammarbeidet om rus- og kriminalitetsforebygging har pågått helt siden 2012. Siri Severinsen, som har vært koordinator for arbeidet, oppsummerte arbeidsoppgaver, utfordringer og resultater som er oppnådd.