Bevegelse i veisaken

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

figure painting street 400 clr 12685Representanter for Arbeidsgruppa for vegpakke i Lindesnesregionen hadde tirsdag 22.4 møte med bl.a. statssekretær Bård Hoksrud i Samferdsels-departementet. Møtet kom i stand med bistand fra leder av Sørlandsbenken i Stortinget Åse Michaelsen. Signalene fra departementet har skapt optimisme i forhold til å få til en raskere, bedre og mer helhetlig utbygging av E39. En av forutsetningene for å få dette til er en rask avklaring av trasevalg. Allerede 2 dager etter møtet med Hoksrud valgte Mandal bystyre trase.

Les notatet fra møtet med Hoksrud og sjekk presseoppslag i etterkant.

Plan for likestilling og likeverd

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

stick figures scale 400 clr 6333Regionplan Lindesnes 2009 har som ett av sine tiltak at det skal utarbeides en regional handlingsplan for likestilling i Lindesnesregionen.

Det regionale likestillingsutvalget har representanter fra alle kommunen i regionen og har fått oppdraget med å utarbeide et forslag til en slik handlingsplan.

Likestillingsutvalget jobber ut fra et utvidet likestillingsbegrep, og skal utarbeide forslag til regional handlingsplan for likestilling og likeverd.

Her på regionens nettsider kan du følge arbeidet til Likestillingsutvalget bl.a ved å lese referatene fra møtene, samt finne dokumenter og planer som er aktuelle for arbeidet. Velg i menyen til venstre.

Vegpakke for Lindesnesregionen

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

figure painting street 400 clr 12685Lindesnesrådet bestemte i desember 2013 at det skulle utarbeides forslag til en "vegpakke" for Lindenserregionen; "Lindesnespakken". Det har nedsatt en interkommunal arbeidsgruppe som har arbeidet med Lindesnespakken og andre veirelaterte tema.

Arbeidgruppen har hatt nær dialog med Statens vegvesen og fylkets veimyndighet. Kommunene informeres og konsulteres av sine representanter i arbeidsgruppa.

Her på Lindensesregionens nettsider legges det ut informasjon og relevante dokumenter i forhold til arbeidet med Lindesnespakken. Arbeidsnotatene fra møtene i arbeidsgruppen legges også ut slik at alle som ønsker det kan holde seg oppdatert om arbeidet med Lindesnespakken.

Velg fra menyen til venstre.

Lindesnespakken

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

figure painting street 400 clr 12685Lindesnesrådet bestemte i desember at det skulle utarbeides forslag til en "vegpakke" for Lindenserregionen; "Lindesnespakken".

Det er nedsatt en interkommunal arbeidsgruppe som  nå har startet arbeidet med Lindesnespakken.

Les mer, og få tilgang til dokummenter og annen informasjon ved å klikke på lenken.

Vegpakke for Lindesnesregionen

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Dokumentarkivfigure painting street 400 clr 12685

I mappenene nedenfor finner du dokumenter som kan være av interesse i forhold til utarbeidelse av vegpakke for Lindesnesregionen. Klikk på mappen for å åpne.

Kom gjerne med forslag til andre dokumenter som bør legges ut.