Regionale kulturstipend 2014

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Kulturstipend i Lindesnesregionen
Lindesnesregionens kulturstipend har som formål å være en stimulans og en inspirasjon til kulturelt arbeid i Lindesnesregionen. Nå er tildelingen for 2014 klar:

-        Kulturstipendet for kunst tildeles Susanne Quist
-        Kulturstipendet for musikk tildeles Hanne Leland
-        Kulturstipendet for idrett tildeles Sebastian Dreyer Heldal
-        Kulturstipendet for åpen klasse tildeles Ann Helen Hestås

Les mer om stipendmottakerne i oppslag vedr. saken i avisen Lindesnes.

Ingeniørstudium desentralt

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Vi inviterer til informasjonsmøte i forhold til desentralisert ingeniørstudium på Sølvgarden i Valle den 10. desember og i Lygna Næringshage i Lyngdal den 16.desember i samarbeid med UiA.online classroom learning 400 clr 45491

Det er laget en konturer av studiet vi da skal presentere for potensielle søkere, bedrifter og kommuner.

Interessenter vil kunne bruke tiden frem mot studiestart på webbasert forberedende studie om de har behov for det.

Planen er å igangsette studet til høsten.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Per Storetvedt, 90176676.

LEGEVAKTEN MED NYTT NAVN OG NYE LOKALER

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Mandal legevakt som navn eksisterer ikke lenger. Fra 1. oktober er legevakten en del av Lindesnesregionens medisinske senter - LRMS. Dette senteret er et interkommunalt patient with heart trouble 400 clr 7075samarbeid mellom Lindesnesregionens fem kommuner; Åseral, Audnedal, Marnardal, Lindesnes og Mandal. Fra starten er legevakten et samarbeid mellom Marnardal, Lindesnes og Mandal, og til sommeren blir også Åseral og Audnedal med i legevaktssamarbeidet.

Legevakten flytter inn i nye lokaler 9. oktober. Det er ikke så lange flytteturen: bare over gårdsplassen til nyoppussede lokaler, fremdeles i tidligere Mandal sykehus. Daglig leder Rune Myrmell og hans medarbeidere gleder seg til å kunne tilby innbyggerne gode tjenester i nye flotte lokaler!

Nytt fengsel til Mandal?

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Det arbeides godt for å få lokalisert nytt fengsel til Mandal. Fengsel
Det er bl.a. utarbeidet en presentasjon som benyttes i "markeds-føringen". I den er det også tegninger og skisser som viser hvordan et nytt fengsel på Jåbekk næringsområde kan bli. Arkitektene er de samme som de som tegnet Halden nye fengsel.

Du kan se presentasjonen inkl. skisser og tegninger ved å klikke på filen under.

 

Dokumenter - neste møte i Lindesnesrådet

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

I mappenene nedenfor finner du dokumenter til neste møte i Lindesnesrådet. Klikk på mappen for å åpne.

Collapse All Collapse All
Expand All Expand All

 Ved å klikke på filnavnet åpnes filen i nettleseren, ved å klikke på ikonet til høyre for filnavnet åpnes filen i Adobe reader (dersom det programmet en er installeret på din maskin). I Adobe reader er det bedre funksjonalitet, bl.a. kan det navigeres ved hjelp av bokmerker i filen.