Regionalt likestillingsutvalg

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Likestillingsutvalget valgperioden 2015 - 2019stick figures scale 400 clr 6333

  • For Marnardal kommune: Anju Manneråk (leder)
  • For Audnedal kommune: Unni Nilsen Husøy (nestleder)
  • For Mandal kommune: Bodil Margrethe Haugland Ruud
  • For Lindesnes kommune: Stanley Tørresen
  • For Åseral kommune: Helene Håverstad

Plan for likestilling og likeverd

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Dokumentarkivstick figures scale 400 clr 6333

I mappenene nedenfor finner du dokumenter som kan være av interesse i forhold til utarbeidelse av Handlingsplan for likestilling og likeverd. Klikk på mappene for å åpne.

 

 

Kom gjerne med forslag til andre dokumenter som bør legges ut.

Lindesneslosen

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Lindesneslosen

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Kommunereformen - dokumenter

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter