100 vil bli sykepleier med desentraliserte studier

i kategorien Nyheter

Ronny Løkås100 vil bli sykepleiere med UiAs tilbud om heltidsstudier i distriktet som førstevalg. Det er 2,5 søkere til hver av de 40 studieplassene. Lister-regionen har flest søkere.

Sykepleierutdanning med normal studieprogresjon og desentralisert undervisning er åpenbart populært. Blant kvinner – det er 96 kvinner og 4 menn i søkerbunken.

- Mange søker på basis av realkompetanse, forteller opptaksleder ved UiA, Ronny Løkås.

Lindesnesregionen med hjemmeside

i kategorien Nyheter

Arbeid pågår!Nå er vi endelig på plass med en egen hjemmeside for Lindesnesregionen. Her vil du kunne finne nyheter i regionen, møtereferater, møteaktivitet og mye mer. Har DU innspill til hva vi bør ha med her er det bare å ta kontakt med med Per Storetvedt!

Samhandlingsreformen

i kategorien Nyheter

samhandlingsreformaUnder menypunktet "Samhandlingsreformen" vil du i nedtrekksmenyen finne møtereferat fra møter i "Helsenettverket" og "Regionalt samarbeidsutvalg". Her vil det også komme flere opplysninger etter hvert.