Om regionrådet

i kategorien Om regionrådet

Høsten 2005 ble Lindesnesregionen dannet. Regionrådet bestod i utgangspunktet av kommunene: Audnedal, Mandal, Lindesnes og Marnardal, med Åseral kommune som observatør. Fra 2007 er også Åseral fullverdig medlem av rådet.

Lindesnesregionen skal være et samarbeids- og interesseorgan for deltagerkommunene. Regionen ledes av et råd som skal ta opp og søke å løse problemer innen tema som:

- Grenseoverskridende infrastruktur

- Annen kommunikasjon

- Næringssamarbeid – felles markedsføring av regionen

- Effektivisering, drift av kommunal service/tjenester og kompetanseutvikling

 - Annet samarbeid det er enighet om

Rådet skal, så langt det er enighet om det, ivareta og hevde kommunenes interesser overfor fylke, stat og andre organer på region-, fylkes- og riksplan.

 

Lindesnesrådets medlemmer:

Marnardal kommune:
- Ordfører Helge Sandåker (leder)
- Vidar Tjelland
Mandal kommune:
- Ordfører Alf Erik Andersen (nestleder)
- Inga Fjeldsgaard
Åseral kommune:
- Ordfører Oddmund Ljosland
- Anne Lisbeth Thorsland
Lindesnes kommune:
- Ordfører Janne Fardal Kristoffersen
- Trond Hennestad
Audnedal kommune:
- Ordfører Reidun Bakken
- Tønnes Seland

Fylkesordfører og Fylkesrådmannen, samt regionens 5 rådmenn har tale- og forslagsrett i Lindesnesrådet. Daglig leder i regionen er sekretær.