Kompatient with heart trouble 400 clr 7075munene i Lindesnesregionen å etablere Lindesnesregionen Medisinske Senter - LRMS. Legevakt og tilbud om kommunal øyeblikkelig hjelp er blant tjenestene som skal leveres av LRMS.

Senteret skal legges til Mandal sykehys der også Sørlandes Sykehus HF allerede har en del tilbud.

Les mer om LRMS i Utredningsgruppas rapport som kan lastes ned her: pdfLR-LRMS-Rapport1.39 M

Det er oppnevnt et interimsstyre som jobber med selve etableringen og oppstarten av LRMS.