Helsenettverket

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Helsenettverket

Her finner du referat fra møter i Helsenettverket samt annet aktuelt stoff.

pdfReferat fra møte i helsenettverket 22.11.2017

pdf2016-08-24-LR-Helsenettverket-referat_utkast.pdf

pdf2016-06-15-LR-Helsenettverket-referat_godkjent.pdf

pdf2016-05-11-LR-Helsenettverket-Referat.pdf

pdf2016-04-13-Referat_fra_møte_i_Helsenettverket.pdf

pdf2016-01-14-Referat_fra_møte_i_Helsenettverket.pdf

pdfProsedyre_for_kjøp_av_plasser_i_en_nabokommune_versjon_november_2015.pdf

pdfLoI_Home2Health.pdf

pdf2015-12-01-Referat_fra_møte_i_Helsenettverket.pdf

pdfFremdriftsplan_velferdsteknologi_Lindesnesregionen.pdf

pdfOppskrift_pålogging_KS_læring.pdf

pdf2015_11_02_OSS_Fagutvalg_orientering_Responssenter.pdf

pdf2015-11-03-Referat_fra_møte_i_Helsenettverket.pdf

pdf2015-06-10-Referat_fra_møte_i_Helsenettverket.pdf

pdfAvtale_KS_Læring_hovedavtale_v2.pdf

pdf2015-05-13-Referat_fra_møte_i_Helsenettverket.pdf

pdf2015-04-15-Referat_fra_møte_i_Helsenettverket.pdf

pdf2015-03-11-Referat_fra__møte_i_Helsenettverket.pdf

pdf2015-02-18-Referat_fra__møte_i_Helsenettverket.pdf

pdf2015-01-21-Referat_fra_møte_i_Helsenettverket.pdf

pdf2014-12-19-Referat_fra_møte_i_Helsenettverket.pdf

pdf2014-12-19-Møtedatoer_2015.pdf

pdf2014-10-28-Referat_fra_møte_i_Helsenettverket_m_TV.pdf

pdfD6_Tilleggsavtale_Lindesnes_nov.14.pdf

pdfstatus_september_2014.pdf

pdf2014-09-09-Referat_fra_møte_i_Helsenettverket_m_kommunelegene.pdf

pdfStatistikk_1_-2_-linjetjenesten_okt-13_-_apr-14.pdf

pdf2014-08-26-Referat_fra_felles_møte_i_Helsenettverket_og_interimsstyret_LRMS.pdf

pdf2014-07-10-Referat_fra_møte_i__Helsenettverket.pdf

pdfUtredning_felles_kommunelege_i_Lindesnesregionen.pdf

pdf2014-05-14-Referat_fra_møte_i_Helsenettverket.pdf

pdf2014-04-22-Referat_fra_møte_i_Helsenettverket.pdf

pdf2014-04-08-Referat_fra_møte_i_Helsenettverket.pdf

pdf2014-03-14-Referat_fra_møte_i_Helsenettverket.pdf

pdf2014-01-29-Referat_fra_møte_i_Helsenettverket_29.1.2014.pdf

pdfReferat_fra__Helsenettverket_og_TV_13_11_13.pdf

pdf13-11-13_Lindesneregionen_Informasjon_SSHF_og_kommuner.pdf

pdfReferat_fra__møte_m_kommunelegene_og__Helsenettverket_15.10.13.pdf

pdfSSHF_-_United4Health_-_Presentasjon_kommuneregionene_på_Agder_15.10.13.pdf

pdfFagnettverk_-_undervisningspakker.pdf

pdfReferat_fra_møte_i_Helsenettverket_27.9.13.pdf

pdfReferat_fra_møte_Helsenettverket_og_TV_11_9_13.pdf

pdfReferat fra møte i Helsenettverket 29 5 13.pdf

pdfReferat møte Helsenettverket og TV 6.3.13.pdf

pdfÅrsrapport Helsenettverket 2012.pdf

pdfReferat møte Helsenettverket og TV Nr 2-2013

pdfReferat fra møtet i Helsenettverket Nr 1-2013

pdfReferat fra møte i Helsenettverket Nr 10-2012

pdfReferat fra møte i Helsenettverket Nr 9-2012

pdfReferat fra møte i Helsenettverket Nr 8-2012

pdfReferat fra møte i Helsenettverket Nr 7-2012

pdfReferat fra møte Helsenettverket Nr 6-2012

pdfReferat fra ekstramøte i Helsenettverket 12.april-2012

pdfReferat fra møte i Helsenettverket Nr 5-2012

pdfReferat fra møte i Helsenettverket Nr 4-2012

pdfReferat fra møte i Helsenettverket Nr 3-2012

pdfReferat fra møte i Helsenettverket Nr 2-2012

pdfReferat fra møte i Helsenettverket Nr 1-2012

Eksempeldokumenter - helsesamarbeid

i kategorien Helsenettverket


Dokumentene nedenfor er samlet inn i forb. med Utredningsgruppa for Lindesnesregionens Medisinske Senters (LRMS) sitt arbeid med å utforme avtaledokumenter og planer for LRMS.

Dokumentene er for Utredningsgruppas interne bruk. En del av dokumentene er utkast og ikke ferdig bearbeidet. Flere interkommunale helsefaglige samarbeid er bedt om å oversende dokumenter. de publiseres nedenfor etter hvert som vi mottar dem.

Dokumenter fra Indre Namdalen:

pdfIndre Namdalen - ÅRSRAPPORT LINA 2012.pdf337.34 KB

 

Indre Namdalen - AVTALE OM LEGEVAKT PR 26. feb 2013.docx

Indre Namdalen - LINA - ny avtale 2013.pdf

pdfIndre Namdalen - AVTALE OM LEGEVAKT PR 26. feb 2013.docx3.79 MB

Dokumenter fra Orkdalsregionen:

 

Dokumenter fra Værnesregionen:

 

Andre dokumenter: