Regionalt samarbeidsutvalg

i kategorien Regionalt samarbeidsutvalg

Her finner du referat fra møtene i samarbeidsutvalget samt annet aktuelt stoff.

pdf2016-04-13-Referat_møte_RS_Lindesnesregionen_Utkast.pdf

Presentasjoner fra møtet 13.4.16:

- pdfMyrmell_-_2016_04_13_Presentasjon_av_LRMS_-_RS.pdf

      - pdfLRMS_-_STATISTIKK.pdf

- pdfGundersen__Mjåland_-_Overgrepsmottak-MSO-RS.pdf

- pdfJuva_-_Evaluering_av_Legekonferansen_Agder_2016_-_RS.pdf

- pdfJuva_-_SSHF_sin_samhandlingsorganisering_og_representasjon_-_presentasjon_i_OSS_og_RS.pdf

- pdfJuva_-_Læringsnettverket_-_RS.pdf

pdf2015-06-10-Referat_fra_RS_Lindesnesregionen.pdf

pdfStatistikk_fra_LRMS.pdf

pdfInvitasjon_til_å_bli_medarrangør_-_Lindesnes.pdf

pdf2015_03_31_Utredning_av_røntgen_ved_Lindesnesregionens_medisinske_senter___.pdf

pdf2014-09-24-Referat_fra_møte_i__RS_Lindesnesregionen.pdf

pdf2014-05-20-Referat_fra_møte_i_RS_Lindesnesregionen.pdf

pdfForebyggende_med._Lindes_kommune_mai_2014_-_Kopi.pdf

pdf2014-02-14-Referat_fra_møte_i__RS_Lindesnesregionen.pdf

pdf2013_høst_masteroppgave_Tone-Lill_Grøvan_og_Lise_Grøvan_Røyland.pdf

pdf2013-12-12_Referat_fra__RS_Lindesnesregionen.pdf

pdf2013-12-12-Foreløpig_evaluering_juli-sept_2013.pdf

pdf2013-12-12-presentasjon_på_konsmo_12.12.13.pdf

pdfPresentasjon_-_Handlingsplan_ABUP_270913.pdf

pdfPresentasjon_-_Planlegge_utvidelse_av_geriatrisk_poliklinikk_i_Arendal_og.pdf

pdfReferat_fra__RS_møte_i_Lindesnesregionen_1.10.13.pdf

pdfPresentasjon - Polikliniske kontroller.pdf

pdfReferat_fra_møte__RS_Lindesnesregionen_20.6.13.pdf

pdfPresentasjon_05.06.13_AU.pdf

pdfReferat fra RS møte Lindesnesregionen 7.3.13.pdf

pdfLindesnesregionens forpliktelser avtaler jan. 13.pdf

pdfOmrådeplan_KPH_info_til_Lindesnesregionen_070313.pdf

pdfOmrådeplan_KPH_info_til_Lindesnesregionen_070313

pdfReferat fra RS møte Lindesnesregionen mars 2013

pdfLindesnesregionens forpliktelser avtaler jan-13.pdf

pdfHandlingsplan for eldremedisin Regionalt samarbeidsutvalg i Lindesnesregionen 01-11-2012

pdfReferat Regionalt samarbeidsutvalg i Lindesnesregionen 01-11-2012

pdfReferat Regionalt samarbeidsutvalg i Lindesnesregionen 12-04-2012

pdfReferat Regionalt samarbeidsutvalg i Lindesnesregionen 26-01-2012