Om Lindesneslosen

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Følg prosjektet Lindesneslosen: På prosjektets nettsider ellerFacebook

Kommunene i Lindesnesregionen har i samarbeid med bl.a. NAV og Vest-Agder fylkeskommune utviklet og planlagt det 3-årige prosjektet «Lindesneslosen». Prosjektet figure helping up friend 400 clr 10801finansieres av Barne- og familiedep., Sørlandets kompetansefond, Fylkesmannen, NAV, Lindesnesfondet og kommunene i regionen.

Prosjektet har som sin viktigste målgruppe ungdom som står i fare for å falle ut av utdanning eller jobb, eller som kanskje allerede har gjort det. Prosjektet og dets samarbeidspartnere skal sørge for at ungdommen får individuell, tilpasset oppfølging og gjennomfører planlagt utdanning, eller kommer i ordinært arbeid.

For å lykkes med dette skal prosjektet samordne innsats fra NAV, Fylkeskommunen og kommunene i regionen, og utgjøre et helhetlig tilbud til ungdommene. Prosjektet bygger på prosjektet «Overganger, samarbeid og koordinering» som siden 2009 har pågått ved Mandal videregående skole med gode resultater. Lindesneslosen er på mange måter en videreføring og kraftig utvidelse av dette tilbudet. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) driver følgeforskning på Lindesneslosen og bistå faglig.

I menyen til venstre finner du mer informasjon om prosjektet Lindesneslosen.