Vegpakke for Lindesnesregionen

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

figure painting street 400 clr 12685Lindesnesrådet bestemte i desember 2013 at det skulle utarbeides forslag til en "vegpakke" for Lindenserregionen; "Lindesnespakken". Det har nedsatt en interkommunal arbeidsgruppe som har arbeidet med Lindesnespakken og andre veirelaterte tema.

Arbeidgruppen har hatt nær dialog med Statens vegvesen og fylkets veimyndighet. Kommunene informeres og konsulteres av sine representanter i arbeidsgruppa.

Her på Lindensesregionens nettsider legges det ut informasjon og relevante dokumenter i forhold til arbeidet med Lindesnespakken. Arbeidsnotatene fra møtene i arbeidsgruppen legges også ut slik at alle som ønsker det kan holde seg oppdatert om arbeidet med Lindesnespakken.

Velg fra menyen til venstre.