Lindesnesfondet

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Vedtekter

Fondets midler skal brukes til næringsutvikling i Lindesnesregionen og primært nyttes til prosjekter som ligger innenfor fylkesdelplanen Regionplan Lindesnes 2009, men med særlig vekt på nyskapning og kompetanse. Se dokumentene nedenfor for detaljert informasjon.

Styret for fondet utgjøres av regionens 5 ordførere, samt fylkesordfører. Innkomne søknader behandles i fondsstyret 2 ganger årlig.

Søknadsfrister er 31.3 og 30.9. For 2019 blir det ordinær søknadsbehandling. For 2020 er det foreløpig ikke avklart hvordan /om Lindesnesfondet videreføres.

Søknader sendes fortrinnsvis elektronisk fra nettstedet www.regionalforvaltning.no:
(velg 10-Vest-Agder til høyre i bildet, og deretter Lindesnesfondet).

Styrets sekretær er Thorbjørn Willumsen:
, tel. 901 65 984

 

pdfVedtekter for Lindesnesfondet.pdf

pdfRetningslinjer for Lindesnesfondet.pdf

pdfRegionplan Lindesnes 2009