Lindesnesfondet

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Vedtekter

Fondets midler skal brukes til næringsutvikling i Lindesnesregionen og primært nyttes til prosjekter som ligger innenfor fylkesdelplanen Regionplan Lindesnes 2009, men med særlig vekt på nyskapning og kompetanse. Se dokumentene nedenfor for detaljert informasjon.

Styret for fondet utgjøres av regionens 5 ordførere, samt fylkesordfører. Innkomne søknader behandles i fondsstyret 2 ganger årlig.

Søknadsfrister er 31.3 og 30.9. Når det gjelder søknadsbehandling høsten 2018 vil ordinær prosedyre bli fraveket. Grunnen til det er at det er relativt lite disponible fondsmidler. De fleste søknader som måtte komme inn vil derfor etter planen bli styrebehandlet etter utløpet av fristen 31.3.2019. Av denne grunn vil ikke søknadsfristen 30.9.18 bli bekjentgjort utover det som framkommer på disse nettsidene.

Søknader som evt. likevel kommer inn høsten 2018 bli vurdert i forhold til evt. helt særskilte behov for raskere behandling,

Søknader sendes fortrinnsvis elektronisk fra nettstedet www.regionalforvaltning.no:
(velg 10-Vest-Agder til høyre i bildet, og deretter Lindesnesfondet).

Styrets sekretær er Thorbjørn Willumsen:
, tel. 901 65 984

 

pdfVedtekter for Lindesnesfondet.pdf

pdfRetningslinjer for Lindesnesfondet.pdf

pdfRegionplan Lindesnes 2009