Lindesnesfondet - årsmeldinger og bevilgninger

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Årsmeldingene gir en oppsummering av fondets drift og bevilgninger.

En komplett oversikt over bevilgningene fra 2014 til nå framgår av det nederste dokumentet.

2017-Lindesnesfondet-Årsmelding med vedlegg.pdf

2016-Lindesnesfondet-Årsmelding med vedlegg.pdf

2015-Lindesnesfondet-Årsmelding med vedlegg.pdf

2014-Lindesnesfondet-Årsmelding.pdf

Samlet oversikt over bevilgninger 2014 - 2018:

Lindesnesfondet - bevilgninger 2014 - 2018.pdf