Vellykket konferanse om fremtidens helse og omsorgsbygg

Skrevet av Øyvin Moltumyr. i kategorien Nyheter

 Den 06.09 ble det avholdt en spennende konferanse i Buen: Fremtidens helse og omsorgsbygg. Det møtte ca110 deltakere: Politikere, rådmenn, kommunalsjefer, enhetsledere og andre ressurspersoner. Lindesnesregionen var spesielt invitert, men invitasjon ble sendt til alle Agder kommunene og totalt 14 kommuner var representert.

 

 Du kan se foredragene fra konferansen på linkene nedenfor:

 

 

Her er presentasjonene som ble brukt:

 

Tilskudd fra Lindesnesfondet - søknadsfrist 30. september

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Lindesnesfondet finansieres gjenniom ett samarbeid mellom kommunene i Lindesnesregionen og Vest-Agder fylkeskommune.

Fondet skal stimulere til næringsutvikling i Lindesnesregionen. Det er 2 årlige tildelinger med søknadsfrister 30.9 og 31.3.
Informasjon om hvordan det søkes, retningslinjer for tildeling, mv. finnes ved å velge "LINDESNESFONDET" i menyen over, eller ved å klikke her.

Slutter som daglig leder i Lindesnesregionen

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Dagfinn Lauvsland har siden februar 2013 vært daglig leder i Lindesnesregionen, men slutter for å bli prosjektkoordinator i kommunereformprosjektet Nye Lindesnes fra 1. september. Lauvsland skal fortsatt være saksbehandler for styret i Lindesnesfondet  
.

Øyvin Moltumyr ny daglig leder i Lindesnesregionen

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Øyvin Moltumyr overtar som daglig leder i Lindesnesregionen 1. september.Unge Moltumyr beskåret og justert

Øyvin har arbeidet i Åseral kommune siden 1992 og har tittelen næringssjef. Han har også det daglige ansvaret for kommunens arbeid med miljøvern.

Øyvin har kontor i Åseral rådhus og nås på telefon 38 28 58 00 og
911 36 483. Epostadresssen er .

 
 

Forebygging av vold i nære relasjoner

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

FVNR 2Kommunene i Lindesnesregionen ønsker å forebygge vold i nære relasjoner. I den sammenheng har regionen utarbeidet en felles veileder som på en praktisk og forståelig måte gir kunnskap om vold, hva du skal gjøre, og hvem du kan kontakte hvis du er bekymret. ,

Lindesnesregionens SLT koordinator har hatt ansvaret for å koordinere arbeidet med veilederen.

Klikk på bildet eller denne lenken for å laste ned veilederen.

Klikk på denne lenken for å lese om veilederen i avisen Lindesnes.

Ved å klikke på "Les mer ..." nedenfor finner du bl.a. noen faktaopplysninger om omfanget av vold i nære relasjoner.

(Lindesnesregionen har også utarbeidet en veileder for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Den finner du ved å klikke på denne lenken).