Stortinget vedtok 8. juni at 111 kommuner slås sammen til 43 nye kommuner, og at 13 fylkeskommuner blir til seks nye fylkeskommuner. Hovedregelen er at alle nye kommunene og fylkeskommunene får nye kommune- og fylkesnummer. Sammenslåing av fylkeskommuner gjør det også nødvendig å fastsette nye kommunenummer til alle kommunene i det nye fylket, da de to første sifrene i et kommunenummer viser til fylke. 

Det nye Agderfylket får fylkesnummer 42. Nye Lindesnes kommune bestående av dagens Mandal, Marnardal og Lindesnes kommuner får kommunenummer 4205. Åseral får kommunenummer 4224 mens den nye kommunen Lyngdal og Audnedal får kommunenummer 4225