Regionale kulturstipend 2015

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Kulturstipend i Lindesnesregionen

Lindesnesregionens kulturstipend har som formål å være en stimulans og en inspirasjon til kulturelt arbeid i Lindesnesregionen. Gjennom stipendene søker Lindesnesrådet å bidra til og tilrettelegge for utvikling av enkeltpersoner og grupper som virker innenfor kulturfeltet.
Det skal hvert år deles ut fire stipender, hver på kr. 25.000,-. Det gis stipend til søkere som faller innenfor det utvidete kulturbegrep, igjen delt inn i disse fire hovedkategoriene: kunst, musikk, idrett og åpen klasse. Stipendene er rettet mot både ungdom og voksne.

Nasjonal oppmerksomhet på SLT og kjernegrupper i Lindesnesregionen

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

stick figure chosen from many 400 clr 3226På regjeringens nettsider er det skissert en del aktuelle tiltak mot radikalisering. Tiltakene er beskrevet gjennom gode, praktiske eksempler på hvordan ting kan gjøres. Et av eksemplene er Lindesnesregionens organisering og tilrettelegging med kjernegrupper.

Les mer på regjeringens nettsider (nederst på siden).

For flere opplysninger: kontakt SLT-koordinator Siri Løvås Severinsen,

Kommunebarometeret 2015

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter


Vi gratulerer!
Kommunebarometeret for 2015 gir gode plasseringer for flere av kommunene i Lindesnesregionen
.
we are number one 400 clr 5699
Det er Kommunal Rapport som for 6. gang rangerer norske kommuner innenfor viktige områder. Mandal har avansert fra fjorårets svært gode 20. plass i landet til 3. plass, og har i år som i fjor topplasseringen i Agder.

Status på Kommunereformen

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

group chat interaction 400 clr 9894

Fylkesmannen i Vest-Agder har utarbeidet en nyttig statusrapport for Kommunereformen pr. 30.6.15. Rapporten kan hentes ved å klikke på denne lenken.

Fædrelansvennen hadde også 13. juli to interessante artikler vedr. status på Kommunereformen i Agder.

Les artikkelene fra Fædrelandsvennen:

Disse og andre medieklipp finner du også på temasdene vedr. Kommunereformen.

BLI INGENIØR I LINDESNESREGIONEN

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

teacher and student 400 clr 11776Høsten 2015 starter Universitetet i Agder, i samarbeid med regionene Lindesnes, Lister og Setesdal, en delvis desentralisert ingeniørutdanning i bachelorprogrammene byggdesign, mekatronikk (maskin), og fornybar energi.

I den delvis desentraliserte utdanningen kan noen av emnene i ingeniørutdanningene følges lokalt fra  regionene og det planlegges streaming av en del av forelesningene. Timeplan med undervisningsdager for høstsemesteret vil være klar ca. 15. juni. Søknadsfrist 15. april.

Les mer om studiene på nettsidene til UiA

Se annonse for studietilbudet: