Handlingsplan for likestilling

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

2013-10-29-four way puzzle people 400 clr 4883Regionalt Likestillingsutvalg for Lindesnesregionen har startet sitt arbeid med å  utarbeide forslag til en felles handlingsplan for likestilling i kommunene i regionen. Arbeidet er forankret i Regionplan Lindesnes 2009. Likestillingsutvalget vil ha klart forslaget innen sommerferien 2014.

 

Kulturstipend 2013

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Kulturstipend i Lindesnesregionen
Lindesnesregionens kulturstipend har som formål å være en stimulans og en inspirasjon til kulturelt arbeid i Lindesnesregionen. Gjennom stipendene søker Lindesnesrådet å bidra til og tilrettelegge for utvikling av enkeltpersoner og grupper som virker innenfor kulturfeltet. Stipendene for 2013 ble utdelt 4. desember.

Evaluering av samarbeidet i regionen

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

check it off the list text 10957

 Agderforskning har hatt oppdraget med å foreta en evaluering av samarbeidet i regi av Lindesnesregionen. Bl.a. er alle kommunestyrerepresenatanter i de 5 Lindesneskommunene blitt invitert til å gi sin mening.

Sosialt entreprenørskap og Lostjensten

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Prosjektenefigure helping up friend 400 clr 10801

  • Etablering av lostjenesten i Lindesnesregionen
  • Etablering av sosialt entreprennørskap i Lindesnesregionen

skal begge motvirke utenforskap og medvirke til at dropout fra jobb og utdanning reduseres, og til at det skal bli enklere å komme tilbake til jobb for de som har vært "ute" en stund.

Nedenfor kan du laste ned de foreløpige prosjektbeskrivelsene. Det er også mulig å laste ned rapporter og annet som det henvises til i prosjektbeskrivelsene, samt følge lenker til nettsteder det referers til.

 

Etablering av lostjenesten i Lindesnesregionen

pdfLast ned prosjektbeskrivelse med vedlegg

Dokumenter:  

pdfAFI-rapport 9/2013: Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid (Bragdø/Spjelkavik)

 
 Lenker:  
 
   
 Etablering av sosialt entreprenørskap i Lindesnesregionen

 
pdfLast ned prosjektbeskrivelsen med vedlegg
 
 
Dokumenter:

 
pdfAFI-rapport 9/2013: Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid (Bragdø/Spjelkavik)  

Lenker: