Om Kommunereformen

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

group chat interaction 400 clr 9894

 Fra nettsidene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

"Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Målet er et lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel. Kommunene må ha kraft til å møte de utfordringene som venter. Det er utfordringer knyttet til demografi, velferd og kompetanse og evne til å utvikle gode og attraktive lokalsamfunn.

Det er 50 år siden forrige kommunereform og kommunene har fått betydelig større ansvar for velferdsoppgaver siden den gang. Samtidig har den statlige detaljstyringen økt, og kommunene har de senere år flyttet flere oppgaver inn i interkommunale samarbeid. Regjeringen ønsker kommuner som er bedre rustet til å håndtere oppgavene de har, og som kan møte de utfordringer og nye oppgaver som kommer i årene fremover.

Regjeringen vil vise mer tillit til lokalpolitikerne og gi kommunene mer handlingsrom. Alternativet er fortsatt sentralisering."

I menyen til venstre finner du mer informasjon om Kommunereformen og kommunene i Lindesnesregionen.

Kommunaldepartementet har lagt ut en del "verktøy" for kommunereformen på nettstedet www.kommunereform.no.

Nye Lindesnes

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

group chat interaction 400 clr 9894

Høring Planprogram

Som en videreføring av Kommunereformprosjektet Nye Lindesnes har by-/kommunestyrene i Lindesnes, Marnardal og Mandal vedtatt å legge ut forslag til planprogram for kommunedelplan 2017 – 2027 til offentlig ettersyn i perioden 31. mars – 12. mai. Høringsperioden er nå utløpt.

Nedenfor finner du høringsdokumentene og høringsuttalelser som er kommet inn. I mappen med høringsuttalelser finner du også et notat med Prosjektgruppas kommentarer til den enkelte uttalelse.

Referater og andre dokumenter fra utredningsprosjektet finner du ved å klikke på denne lenken.


Indre Agder

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Midtre Agder

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

group chat interaction 400 clr 9894

Kommunene Hægebostad, Audnedal, Marnardal og Åseral deltar i utredningsprosjektet Midtre Agder.

På nettsidene til Audnedal kommune er det lagt ut dokumenter fra prosjektet. Klikk på lenken.

 

 

 

Nye Lindesnes kommunereformprosjektet

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

group chat interaction 400 clr 9894

Kommuene Audnedal. Lindesnes, Marnardal og Mandal gjennomførte i perioden september 2014 - mars 2015  kommunereformprosjektet Nye Lindesnes. 
Prosjektet munnet ut i et forslag til planprogram for en ny sammenslått kommune.

Etter behandling i kommunestyrene besluttet Audnedal å ikke gå videre i prosjektet, mens Lindesnes, Marnardal og Mandal vedtok å  fortsette prosessen ved å legge ut planprogrammet til høring i perioden 31.3.15 - 12.5.15. Høringsperioden er nå over.
Klikk på denne lenken for å se høringsdokumentene og mottatte høringsuttalelser.

Nedenfor finner du møtereferater og andre dokumenter fra utredningsprosjektet:

Kommunestyrebehandlingen av planutkastet:

 Referater, presentasjoner og andre dokumenter fra møter i prosjektet:

Økonomiske konsekvenser:

Åpne i pdf (eget vindu)