LEGEVAKTEN MED NYTT NAVN OG NYE LOKALER

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Mandal legevakt som navn eksisterer ikke lenger. Fra 1. oktober er legevakten en del av Lindesnesregionens medisinske senter - LRMS. Dette senteret er et interkommunalt patient with heart trouble 400 clr 7075samarbeid mellom Lindesnesregionens fem kommuner; Åseral, Audnedal, Marnardal, Lindesnes og Mandal. Fra starten er legevakten et samarbeid mellom Marnardal, Lindesnes og Mandal, og til sommeren blir også Åseral og Audnedal med i legevaktssamarbeidet.

Legevakten flytter inn i nye lokaler 9. oktober. Det er ikke så lange flytteturen: bare over gårdsplassen til nyoppussede lokaler, fremdeles i tidligere Mandal sykehus. Daglig leder Rune Myrmell og hans medarbeidere gleder seg til å kunne tilby innbyggerne gode tjenester i nye flotte lokaler!

Kommunebarometeret 2014

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

we are number one 400 clr 5699Vi gratulerer! Kommunebarometeret for 2014 plasser de 4 av de 5 kommunene i Lindesnesregionen i toppskiktetAgder.
Det er Kommunal Rapport som for 5. gang rangerer norske kommuner innenfor viktige områder. Mandal har beholdt fjorårets plassering som nr. 20 i landet, og har i år i tillegg topplasseringen i Agder.

Mange søkere til Lindesneslosen

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Da søknadsfristen gikk ut 22. juni var det 22 søkere til stillingen som prosjektleder og 59 søknader til de 2 stillingene til som veiledere i prosjektet Lindesneslosen!figure helping up friend 400 clr 10801

Prosjektet har som sin viktigste målgruppe ungdom som står i fare for å falle ut av utdanning eller jobb, eller som kanskje allerede har gjort det. Prosjektet og dets samarbeidspartnere skal sørge for at ungdommen får individuell, tilpasset oppfølging og gjennomfører planlagt utdanning, eller kommer i ordinært arbeid.

Prosjektbeskrivelsen og mer info finner du ved å klikke på denne lenken.

NHOs kommune NM

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

NHO-KommuneNMPå oppdrag fra NHO har Vista Analyse rangert norske kommuner ut fra kriterier som arbeidsmarked, demografi, kompetanse, lokalattraktivitet og kommunal økonomi. Av landets 79 regioner havnet Lindesnesregionen i kategorien "nest beste regioner" med en plassering på 33. plass.  

Felles formannskapsmøte

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

four legged race 400 clr 13647Mandag 28.4 var det felles formannskap/ driftsstyre for de 5 kommunene i Lindesnesregionen. Temaet var lokal samfunnsuvikling og stedet var Marnar Aula. Harald Espeland fra Tibe Samfunn guidet politikerne gjennom kvelden. Viktige utviklingsmål i den enkelte kommune ble identifisert, og fokus ble satt på hvordan den enkelte kommune kunne få hjelp fra de andre kommunene i regionen til å realisere målene. Avisen Lindesnes oppsummerer møtet under overskriften Gruppearbeid om samarbeid.