Arbeidslivsdag for skole og barnehage

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Arbeidslivsdagen

Lindesnesregionen var flott representert på "Arbeidslivsdag for skole og barnehage" på UiA 13. februar. Her møtte studentene en gjeng smilende og positive representanter for kommunene i Lindesnesregionen. De kunne fortelle om jobbmuligheter og andre tilbud i vår region! Takk for glimrende innsats!

Handlingsplan for likestilling

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

2013-10-29-four way puzzle people 400 clr 4883Regionalt Likestillingsutvalg for Lindesnesregionen har startet sitt arbeid med å  utarbeide forslag til en felles handlingsplan for likestilling i kommunene i regionen. Arbeidet er forankret i Regionplan Lindesnes 2009. Likestillingsutvalget vil ha klart forslaget innen sommerferien 2014.

 

Kulturstipend 2013

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Kulturstipend i Lindesnesregionen
Lindesnesregionens kulturstipend har som formål å være en stimulans og en inspirasjon til kulturelt arbeid i Lindesnesregionen. Gjennom stipendene søker Lindesnesrådet å bidra til og tilrettelegge for utvikling av enkeltpersoner og grupper som virker innenfor kulturfeltet. Stipendene for 2013 ble utdelt 4. desember.

Evaluering av samarbeidet i regionen

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

check it off the list text 10957

 Agderforskning har hatt oppdraget med å foreta en evaluering av samarbeidet i regi av Lindesnesregionen. Bl.a. er alle kommunestyrerepresenatanter i de 5 Lindesneskommunene blitt invitert til å gi sin mening.