Kulturstipend 2013

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Kulturstipend i Lindesnesregionen
Lindesnesregionens kulturstipend har som formål å være en stimulans og en inspirasjon til kulturelt arbeid i Lindesnesregionen. Gjennom stipendene søker Lindesnesrådet å bidra til og tilrettelegge for utvikling av enkeltpersoner og grupper som virker innenfor kulturfeltet. Stipendene for 2013 ble utdelt 4. desember.

Sosialt entreprenørskap og Lostjensten

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Prosjektenefigure helping up friend 400 clr 10801

  • Etablering av lostjenesten i Lindesnesregionen
  • Etablering av sosialt entreprennørskap i Lindesnesregionen

skal begge motvirke utenforskap og medvirke til at dropout fra jobb og utdanning reduseres, og til at det skal bli enklere å komme tilbake til jobb for de som har vært "ute" en stund.

Nedenfor kan du laste ned de foreløpige prosjektbeskrivelsene. Det er også mulig å laste ned rapporter og annet som det henvises til i prosjektbeskrivelsene, samt følge lenker til nettsteder det referers til.

 

Etablering av lostjenesten i Lindesnesregionen

pdfLast ned prosjektbeskrivelse med vedlegg

Dokumenter:  

pdfAFI-rapport 9/2013: Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid (Bragdø/Spjelkavik)

 
 Lenker:  
 
   
 Etablering av sosialt entreprenørskap i Lindesnesregionen

 
pdfLast ned prosjektbeskrivelsen med vedlegg
 
 
Dokumenter:

 
pdfAFI-rapport 9/2013: Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid (Bragdø/Spjelkavik)  

Lenker:
 
 

Evaluering av samarbeidet i regionen

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

check it off the list text 10957

 Agderforskning har hatt oppdraget med å foreta en evaluering av samarbeidet i regi av Lindesnesregionen. Bl.a. er alle kommunestyrerepresenatanter i de 5 Lindesneskommunene blitt invitert til å gi sin mening.

Lostjenesten i Lindesnesregionen (gammel)

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

figure helping up friend 400 clr 10801

Prosjektet skal motvirke utenforskap og medvirke til at dropout fra jobb og utdanning reduseres. NAV, Vest-Agder fylkeskommune m.fl. vil være viktige samarbeidspartnere for kommunene i dette prosjektet. Dersom det lykkes å få fullfinansiert prosjektet vil det i første omgang ha en varighet på 3 år, og en økonomisk ramme på ca. 5,5 mill. for kommunenes andel. I tillegg kommer 2 prosjektmedarbeidere fra NAV og 2 prosjektmedarbeidere fra Fylkeskommunen.

Nedenfor kan du laste ned de foreløpige prosjektbeskrivelsen. Det er også mulig å laste ned rapporter og annet som det henvises til i prosjektbeskrivelsene, samt følge lenker til nettsteder det referers til.

 

Etablering av lostjenesten i Lindesnesregionen

pdfLast ned prosjektbeskrivelse med vedlegg

Dokumenter:  

pdfAFI-rapport 9/2013: Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid (Bragdø/Spjelkavik)

 
 Lenker: