Sosialt entreprenørskap og Lostjensten

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Prosjektenefigure helping up friend 400 clr 10801

  • Etablering av lostjenesten i Lindesnesregionen
  • Etablering av sosialt entreprennørskap i Lindesnesregionen

skal begge motvirke utenforskap og medvirke til at dropout fra jobb og utdanning reduseres, og til at det skal bli enklere å komme tilbake til jobb for de som har vært "ute" en stund.

Nedenfor kan du laste ned de foreløpige prosjektbeskrivelsene. Det er også mulig å laste ned rapporter og annet som det henvises til i prosjektbeskrivelsene, samt følge lenker til nettsteder det referers til.

 

Etablering av lostjenesten i Lindesnesregionen

pdfLast ned prosjektbeskrivelse med vedlegg

Dokumenter:  

pdfAFI-rapport 9/2013: Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid (Bragdø/Spjelkavik)

 
 Lenker:  
 
   
 Etablering av sosialt entreprenørskap i Lindesnesregionen

 
pdfLast ned prosjektbeskrivelsen med vedlegg
 
 
Dokumenter:

 
pdfAFI-rapport 9/2013: Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid (Bragdø/Spjelkavik)  

Lenker:
 
 

Lostjenesten i Lindesnesregionen (gammel)

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

figure helping up friend 400 clr 10801

Prosjektet skal motvirke utenforskap og medvirke til at dropout fra jobb og utdanning reduseres. NAV, Vest-Agder fylkeskommune m.fl. vil være viktige samarbeidspartnere for kommunene i dette prosjektet. Dersom det lykkes å få fullfinansiert prosjektet vil det i første omgang ha en varighet på 3 år, og en økonomisk ramme på ca. 5,5 mill. for kommunenes andel. I tillegg kommer 2 prosjektmedarbeidere fra NAV og 2 prosjektmedarbeidere fra Fylkeskommunen.

Nedenfor kan du laste ned de foreløpige prosjektbeskrivelsen. Det er også mulig å laste ned rapporter og annet som det henvises til i prosjektbeskrivelsene, samt følge lenker til nettsteder det referers til.

 

Etablering av lostjenesten i Lindesnesregionen

pdfLast ned prosjektbeskrivelse med vedlegg

Dokumenter:  

pdfAFI-rapport 9/2013: Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid (Bragdø/Spjelkavik)

 
 Lenker:  
 

Om Lindesneslosen

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Følg prosjektet Lindesneslosen: På prosjektets nettsider ellerFacebook

Kommunene i Lindesnesregionen har i samarbeid med bl.a. NAV og Vest-Agder fylkeskommune utviklet og planlagt det 3-årige prosjektet «Lindesneslosen». Prosjektet figure helping up friend 400 clr 10801finansieres av Barne- og familiedep., Sørlandets kompetansefond, Fylkesmannen, NAV, Lindesnesfondet og kommunene i regionen.

Prosjektet har som sin viktigste målgruppe ungdom som står i fare for å falle ut av utdanning eller jobb, eller som kanskje allerede har gjort det. Prosjektet og dets samarbeidspartnere skal sørge for at ungdommen får individuell, tilpasset oppfølging og gjennomfører planlagt utdanning, eller kommer i ordinært arbeid.

For å lykkes med dette skal prosjektet samordne innsats fra NAV, Fylkeskommunen og kommunene i regionen, og utgjøre et helhetlig tilbud til ungdommene. Prosjektet bygger på prosjektet «Overganger, samarbeid og koordinering» som siden 2009 har pågått ved Mandal videregående skole med gode resultater. Lindesneslosen er på mange måter en videreføring og kraftig utvidelse av dette tilbudet. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) driver følgeforskning på Lindesneslosen og bistå faglig.

I menyen til venstre finner du mer informasjon om prosjektet Lindesneslosen.

Lostjenesten i Lindesnesregionen

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Kommunene i Lindesnesregionen har i samarbeid med bl.a. NAV og Vest-Agder fylkeskommune utviklet og planlagt det 3-årige prosjektet «Lindesneslosen». Prosjektet figure helping up friend 400 clr 10801finansieres av Barne- og familiedep., Sørlandets kompetansefond, Fylkesmannen, NAV, Lindesnesfondet og kommunene i regionen.

Prosjektet har som sin viktigste målgruppe ungdom som står i fare for å falle ut av utdanning eller jobb, eller som kanskje allerede har gjort det. Prosjektet og dets samarbeidspartnere skal sørge for at ungdommen får individuell, tilpasset oppfølging og gjennomfører planlagt utdanning, eller kommer i ordinært arbeid.

For å lykkes med dette skal prosjektet samordne innsats fra NAV, Fylkeskommunen og kommunene i regionen, og utgjøre et helhetlig tilbud til ungdommene. Prosjektet bygger på prosjektet «Overganger, samarbeid og koordinering» som siden 2009 har pågått ved Mandal videregående skole med gode resultater. Lostjenesten er på mange måter en videreføring og kraftig utvidelse av dette tilbudet. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) vil drive følgeforskning på Lindesneslosen og bistå faglig.

I menyen til venstre finner du mer informasjon om prosjektet Lindesneslosen.

Jobbe i prosjektet?

Nå skal det ansettes prosjektleder og veiledere (klikk på lenkene for å gå til stillingsannonsene (Ekstern lenke: Mandal kommune)

Om Kommunereformen

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

group chat interaction 400 clr 9894

 Fra nettsidene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

"Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Målet er et lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel. Kommunene må ha kraft til å møte de utfordringene som venter. Det er utfordringer knyttet til demografi, velferd og kompetanse og evne til å utvikle gode og attraktive lokalsamfunn.

Det er 50 år siden forrige kommunereform og kommunene har fått betydelig større ansvar for velferdsoppgaver siden den gang. Samtidig har den statlige detaljstyringen økt, og kommunene har de senere år flyttet flere oppgaver inn i interkommunale samarbeid. Regjeringen ønsker kommuner som er bedre rustet til å håndtere oppgavene de har, og som kan møte de utfordringer og nye oppgaver som kommer i årene fremover.

Regjeringen vil vise mer tillit til lokalpolitikerne og gi kommunene mer handlingsrom. Alternativet er fortsatt sentralisering."

I menyen til venstre finner du mer informasjon om Kommunereformen og kommunene i Lindesnesregionen.

Kommunaldepartementet har lagt ut en del "verktøy" for kommunereformen på nettstedet www.kommunereform.no.